Lintje voor Dinandus Brouwer

geplaatst in: Nieuws | 0

Op woensdag 30 juni is tijdens de Jaarvergadering van Dorpsbelangen Ees en Eesergroen in Ees een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer Dinandus Brouwer uit Ees. Burgemeester Jan Seton heeft de heer Brouwer de bijbehorende versierselen overhandigd. De heer Brouwer is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Vereniging Dorpsbelangen Ees & Eesergroen
De Vereniging Dorpsbelangen Ees & Eesergroen bestaat in 2020 40 jaar. De heer Brouwer is van meet af aan betrokken bij deze vereniging. En in 1998 is hij toegetreden tot het bestuur waar hij tot op de dag van vandaag als vicevoorzitter nog deel van uitmaakt. Hij is bij elke vergadering en elke activiteit aanwezig. Je doet nooit te vergeefs een beroep op hem. De heer Brouwer heeft een loon- en grondverzetbedrijf en hij
beschikt derhalve over de nodige ruimte en materialen die vaak belangeloos aan de vereniging ter beschikking worden gesteld. Alle materialen van de vereniging liggen bij hem opgeslagen. De vereniging verhuurt deze materialen en de heer Brouwer beheert de agenda en zorgt voor correcte afgifte en inname van de materialen. Als er iets gemaakt moet worden dan gebeurt dat bij de heer Brouwer in de werkplaats, waarbij ruimte, materiaal en gereedschap altijd belangeloos ter beschikking wordt gesteld. Het zelfde geldt voor groot materieel dat nodig is voor bepaalde activiteiten, zoals een kraan en shovel voor de opbouw van het paasvuur, een bus en aanhanger voor het opzetten van de kerstbomen op de brinkjes in het dorp en de shovel voor het schoon- en vlak maken van de ijsbaan. Uiteraard is hij dan zelf ook aanwezig om de handen uit de mouwen te steken. Er worden door het jaar heen diverse activiteiten georganiseerd en de heer Brouwer is hier altijd bij betrokken als organisator en/of begeleider
School- en Dorpsfeest Ees/Eesergroen
Elke 5 jaar vind in Ees/Eesergroen het School- en Dorpsfeest plaats. Dit wordt georganiseerd door de commissie School- Dorpsfeest onder auspiciën van Dorpsbelangen. De heer Brouwer maakt namens Dorpsbelangen deel uit van de commissie en is altijd van de partij in de voorbereiding en uitvoering. De heer Brouwer neemt zijn rol als lid van de organisatie uiterst serieus en is telkens één van de trekkers om er een geweldig feest van te maken in zijn dorp Ees. Ondanks zijn drukke werkzaamheden op zijn eigen bedrijf wordt er geen vergadering gemist. Als het draaiboek klaar is moet er het één en ander gebeuren en telkens kan een beroep hem gedaan worden. Men hoeft hem maar te bellen en hij staat er weer. Of het nu hekken plaatsen is, of rijplaten leggen, niets is hem teveel..
Marketing Beekdal Eeser Voorste Diep
De heer Brouwer is vanaf 2015 actief in het project Marketing Beekdal Eeser Voorste Diep. In 2015 is onder auspiciën van Dorpsbelangen Ees en Eesergroen een brug gerealiseerd tussen Ees en Borger. De heer Brouwer heeft een grote bijdrage geleverd aan de realisatie van dit bruggetje. In 2016/2017 is het project voortgezet onder auspiciën van Dorpsbelangen Borger. De heer Brouwer werkt nog steeds betaald én onbetaald mee aan de realisatie van landschapselementen in het beekdal-gebied, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een wandelpad en het optimaliseren van de waterhuishouding.
Dorpshuis en school
Jarenlang is de heer Brouwer aanspreekpunt/beheerder geweest van het dorpshuis het Mandielig Hoes in Ees. De Daltonschool en het dorpshuis zitten in het zelfde gebouw en er is maar één ingang. Bij elk gebruik buiten schooltijd opende en sloot de heer Brouwer het dorpshuis. De ‘overlast’ die bezoekers de school opleverde werd zeer zeker gecompenseerd door het mogen gebruiken van dat zelfde dorpshuis voor schoolactiviteiten. De school, het dorpshuis, de mensen uit het dorp geloven in de samenwerking.
De heer en mevrouw Brouwer hebben veel gedaan voor de school, het dorpshuis en het dorp. Mevrouw Brouwer heeft jarenlang in de oudercommissie gezeten en daardoor was de heer Brouwer ook vaak in beeld. De heer Brouwer was altijd bereid tot hulp, erg vriendelijk, gaf veel van zichzelf. Als er iets was, dan kon je op hem bouwen en er ook op vertrouwen dat het goed kwam. De heer Brouwer sponsorde de school altijd met een bijdrage in mankracht of in materiaal. Zo heeft de school jarenlang extra dingen kunnen doen, die anders niet mogelijk waren geweest.