Laatste stand van Zaken Project Gedeeltelijke verdubbeling N34

geplaatst in: Nieuws | 0

Goedemiddag allen,

Het is al weer even geleden dat we elkaar hebben gesproken. Voor de meesten was dit tijdens de laatste klankbordgroep op 29 oktober 2019. In de bijlage vinden jullie de verslagen en de presentatie.

Er is daarna hard gewerkt aan het afronden van de verschillende rapporten en informeren van (interne) betrokkenen. Op dit moment bereiden we de informatiebijeenkomsten voor en bij de laatste klankbordgroep bijeenkomst is afgesproken dat wij jullie rechtstreeks informeren hierover.

De komende weken gaat onderstaande tekst uit via de website hunebedhighway.com, nieuwsbrief N34 en regionale huis-aan-huis bladen:

Inloopbijeenkomsten gedeeltelijke verdubbeling N34 Emmen – De Punt

Op 30 januari en 6 februari organiseert provincie Drenthe in Borger respectievelijk in Gieten een inloopbijeenkomst over de gedeeltelijke verdubbeling van de N34 tussen Emmen en De Punt. U kunt zich onder andere laten bijpraten over de stand van zaken rondom de verschillende onderzoeken die gedaan zijn. Ook laten we graag zien waar de zoekgebieden liggen voor een mogelijke verdubbeling en welke oplossingen er voor het verbeteren van de doorstroming bij de rotonde in Gieten zijn. Medewerkers van de provincie beantwoorden uw vragen en vertellen u graag meer over het proces dat nu gaat spelen. De bijeenkomsten in Borger en Gieten zijn hetzelfde van opzet. Graag tot ziens op 30 januari of 6 februari!

Donderdag 30 januari 2020 in Borger

U bent van harte welkom tussen 16.00-20.00 uur in het Hunzehuys aan de Molenstraat 3F in Borger.

Donderdag 6 februari 2020 in Gieten

U bent van harte welkom tussen 16.00-20.00 uur in Jimm’s aan de Stationstraat 2 in Gieten.

We willen graag een zo’n breed mogelijk publiek bereiken. Het verzoek aan de verenigingen dorpsbelangen is daarom of jullie dit bericht ook op jullie website willen plaatsen. Bij voorbaat dank daarvoor!

Volgens de huidige planning zal op 25 februari 2020 de NRD en de ‘Kennisgeving terinzagelegging’ voorliggen bij Gedeputeerde Staten en streven we er naar om van 4 maart tot en met 14 april 2020 de NRD met onderliggende stukken ter inzage te leggen. Ik houd jullie op de hoogte!

Voor nu een prettig weekend en mogelijk tot ziens op één van de inloopbijeenkomsten.

Met vriendelijke groet,

Ina de Lange

Omgevingsmanager N34

(De Punt-Emmen)

Mobiel: +31 (0)6 50075003

E-mail: i.delange@drenthe.nl

Aanwezig op maandag en dinsdag

Bezoekadres: Westerbrink 1, Assen

Links naar detailtekeningen en verslagen

 

https://www.mandieligneis.nl/wp-content/uploads/2020/01/20191029-Presentatie-Notitie-reikwijdte-en-detailniveau.pdf

https://www.mandieligneis.nl/wp-content/uploads/2020/01/2019-Def-concept-verslag-10e-Klankbordgroep-20191029.pdf

https://www.mandieligneis.nl/wp-content/uploads/2020/01/Verslag-9e-Klankbordgroep-20191015.pdf