Dorpsbelevingsonderzoek Ees Eesergroen 2023

geplaatst in: Nieuws | 0

Vervolg dorpsbelevingsonderzoek Ees/Eesergroen 2023
(aankondiging te lezen in’t Mandielig neis editie aug/sept.)

Naar aanleiding van een vraag tijdens de afgelopen jaarvergadering van de vereniging; hoe is het wonen in Ees/Eesergroen? is er via de BOKD/Gemeente contact gezocht met de Hoge School Leeuwarden, waar studenten al eerder diverse enquêtes op hun naam hebben staan en bereid zijn gevonden om samen met enkele dorpkenners 21 november een ontdekkingstocht/excursie door de dorpen te maken om de meest kenmerkende onderdelen en aspecten in kaart te brengen. Daarna gaan de studenten per 2tal samen met deze inwoners (8 tot 12) een vragenlijst opstellen.

Dit vooronderzoek, het gesprek met Dorpsbelangen, de excursie door de dorpen en vooral de interviews leveren samen de input voor deze dorpsspecifieke enquête die de studenten opstellen na hun dorpen bezoek.
De planning (onder voorbehoud) is om op donderdag 7 december de enquête huis aan huis uit te zetten. Op dinsdag 12 december wordt deze huis aan huis opgehaald.
Bent u tussen 7 en 12 december elders, maar wilt u de enquête wel invullen, kunt u deze digitaal ontvangen en online invullen. Gaarne uw emailadres doormailen aan secretariaat@mandieligneis.nl

De studenten gaan met de resultaten aan de slag en werken hard aan een concept-resultatenrapport. Deze worden in januari 2024 aan het bestuur voorgelegd zodat zij hun feedback eraan kunnen geven.
Vervolgens wordt het definitieve rapport gemaakt en bereiden de studenten een dorpspresentatie voor op maandag 29 januari 2024 aanvang 19:30 in de Eeserhof,  in aanwezigheid van de gehele dorpsbevolking en vertegenwoordigers van de Gemeente Borger-Odoorn.
De genoemde datums zijn nog onder voorbehoud, houdt u ’t Mandielig neis, de website en/of de dorps-app in de gaten.

(BOKD staat voor Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe – Belangenvereniging van dorpen. Begin jaren ’70 werd hiervoor de basis gelegd)

 

https://www.mandieligneis.nl/wp-content/uploads/2023/11/brochure-vHall-Larenstein.pdf