Dienstregeling bus 2022 – Stukje voor de website tbv dorps- en wijkraden etc.

geplaatst in: Nieuws | 0

Afgelopen dinsdag 25/5 is tijdens de wethoudersbijeenkomst tbv dienstregeling 2022 aangegeven dat wij een stuk aanleveren voor de gemeentelijke website. Dit om ook de wijk- en dorpsraden zo goed mogelijk te informeren, voor zover zij nog niet op de hoogte zijn.

In de bijlage een opzet. Jullie communicatiemedewerker kan dit vast een mooie plek geven op de gemeentelijke nieuwberichten-pagina geven. Om bij dit bericht te plaatsen is er een mooie busfoto toegevoegd.

De dorpen en wijken kunnen rechtstreeks een reactie sturen naar ons of jullie verzamelen. Allemaal goed, als we het vrijdag 11 juni maar binnen hebben. Dus over 3 weken.

Mocht je nog vragen hebben nav. dit bericht bel of mail.

 

 

 

Arent Jan Speulman

Vervoerkundige Zuid-Drenthe

 

M 06 21 18 06 37 | www.ovbureau.nl 

 

ov bureau groningen drenthe

 

Reageren op voorgestelde wijzigingen busdienstregeling 2022

Het OV-bureau Groningen Drenthe heeft de plannen voor het openbaar vervoer per bus in 2022 bekend gemaakt. Het stuk met daarin voorstellen van het wijzigen van diverse buslijnen in Zuid-Drenthe is beschikbaar op www.ovbureau.nl.

Iedereen (gemeente, wijk- of dorpsraad, een school, belangenvereniging, individu, etc.) kan hier tot vrijdag 11 juni 2021 bij het OV-bureau op reageren per brief of mail. Digitaal kan de reactie verstuurd worden naar info@ovbureau.nl. Per post mag het naar OV Bureau Groningen, Postbus 189, 9400 AD Assen

Op basis van de reacties worden eind juni de definitieve hoofdlijnen door het dagelijks bestuur vestgesteld.

Een directe link naar de pagina met het voorstel: https://ovbureau.nl/actueel/openbaar-vervoer-per-bus-blijft-ook-in-komende-jaren-aantrekkelijke-optie/

Directe link naar het voorstel zelf: https://ovbureau.nl/wp-content/uploads/2021/05/Memo-ontwerp-hoofdlijnen-dienstregeling-2022-vrijgave-11-mei-2021.pdf

 

Veranderingen van belang voor Ees en Eesergroen

Lijn 59 Emmen Exloo Gieten en 75 Emmen Stadskanaal gewijzigdBuslijn59heefttussen Exloo, Borgeren Gasselteeen geringebezetting, vooral in de avonden en weekenden. Daarnaastheeft een relatief grote plaats als Tweede Exloërmondeen laag OVgebruik.Dagelijks stappen nog geen 20 reizigers in lijn 75. Deze bus rijdt hier alleen in de spits-uren op werkdagen en niet in vakanties. Daarmeeis de bus ook niet aantrekkelijkvoor nietscholieren.Het is wellicht een kipeiverhaal. Op basis van het gebruik van omliggende plaat-sen verwachten we dat we een hoger gebruik.Door een combinatie van de lijndelen van 59 en 75 te maken, wordt ook Tweede Exloërmonddagdekkend bediend, ook in vakanties. Tevens blijft zo de bediening Stadskanaal Emmen in de spits ieder half uur geboden. De nieuwe route van lijn 75 wordtEmmen Odoorn Exloo Tweede ExloërmondStadskanaal.Lijn74 rijdt vanwege de routewijzigingniet meer via Weerdinge, maar ‘rechtdoor’via Valthe en Klijndijk. Hiermee krijgt Emmermeer ook een dagdekkende halfuursdienst door de wijk. In de avond en het weekend wordt een kleine bus ingezetop lijn 74 en 75.De bediening met lijn 59 wordt op werkdagen overdag tussen Exloo en Gieten ingevuld door een kleine bus. Zo blijft de relatie Odoorn Borger Gasselte Gieten mogelijk met overstap in Exloo. Binnen Gieten is de drukte in de spits een aandachtspunt. Deze dienst rijdt tot 19:30uur.Buiten deze tijdenkan het beperkte aantal reizigers tussen Gieten en Exloo gebruikmaken van de hubtaxi.In hetweekend rijdt lijn 59 tot 19:30 uur op de route Gieten Gasselte Borger. Buiten deze tijdenis de hubtaxi van en naar Gieten en Borger een reismogelijkheid