Bomenkap in het produktiebos achter Exloërweg

geplaatst in: Nieuws | 0

Even op onderzoek uit gegaan naar wat er gaande is in het produktiebos naast het door het Land van Bartje aangekochte stuk weiland, dat nu (nog) een agrarische bestemming heeft.
Wat de toekomst brengen moge weten we als indieners van de zienswijze tegen de bestemmingsplanwijziging van agrarische naar recreatieve bestemming nog steeds niet.
De gemeenteraad heeft in deze tot nu toe geen beslissing kunnen nemen.

In het ernaast liggende produktiebos is vanwege de twee achtereenvolgende warme en droge zomers de ‘letterzetter’ aangetroffen. René Bruinenberg uit Hollandscheveld, een man met veel kennis van zaken, zoals ik heb ervaren, heeft de door de ‘letterzetter’ aangetaste bomen grondig weggehaald in opdracht van de eigenaar van het perceel. Het is fijn dat de buitengedeelten van het bos, na een grootse bomenkap, gespaard zijn gebleven, waardoor er een groene sparrenwand blijft bestaan en er geen naargeestig verwoest bos zichtbaar wordt. Aan de binnenkant is er grondig met een grote brede boomzaagmachine gewerkt. Drie brede banen zijn nu in dit bos zichtbaar en beleefbaar. Helaas is momenteel de houtprijs erg laag, dus zal de grote stapel boomstammen er nog wel enige tijd liggen.

Ik heb met de echtgenote van de eigenaar telefonisch contact gehad. Ze deelde me mee dat het nog steeds produktiebos blijft, dat volgens kenners nog heel gezond is. Er staan enkele vliegdennen tussen de sparren in het perceel die volgens René Bruinenberg een bepaalde landschappelijke natuurwaarde hebben. Het blijft dus voorlopig bos! Maar…. alles in ons land is voor geld te koop!

Hans Zabel
Exloërweg 13
9536 PJ Ees,
e: hanszabel@kpnmail.nl