Markering Beekdal Eeser Voorste Diep tussen Borger en Ees    Wat ‘n markante plek !

Wij willen u middels deze folder infomeren over de VOORTGANG van ons project.

Vanuit de dorpsgemeenschappen Borger en Ees is een werkgroep opgericht om het bijzondere gebied tussen Ees en Borger te markeren in samenhang met 12 elementen in het beekdal.  De werkgroep heeft tijdens  de eerste fase (2016) gewerkt onder verantwoordelijkheid van Dorpsbelangen Ees en Eesergroen. Tijdens de tweede uitvoeringsfase (2017 tot juni 2020) werkt de werkgroep onder Dorpsbelangen Borger, totdat het project in juni 2020 gerealiseerd is. Daarna zal verantwoordelijkheid, beheer en onderhoud in een of andere vorm geregeld worden.

Het projectplan (gemaakt door de werkgroep met mooie schetsen van Jacob Woldendorp) heeft de ondersteuning en medewerking van Gemeente Borger-Odoorn, Het Drents Landschap, Waterschap Hunze en Aa’s , Buurtvereniging ’t Lutkeveen Borger en Dorpsbelangen Borger.  De uitvoering gebeurt door vrijwilligers uit Borger en Ees. Ook gebiedscommissie Hunze Borger-Odoorn en Unesco Global Geopark De Hondsrug ondersteunen het project.

De kosten van de tweede fase zijn begroot op € 112.000,00. De kosten kunnen worden bekostigd met geld van Leader uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, vrijwilligersinzet, Het Drents Landschap en sponsoren.  De eerste fase kostte € 12.000,00. De uitvoerende werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers, maar eveneens de coördinatie, de verslaglegging en de boekhouding.

Het is de moeite waard om dit project uit te voeren. Het sluit aan bij natuurgebied Mandelanden en Flessehals in kader van meandering van de Hunze. Het gebied ligt  er tussen in. Heel mooi dat binnenkort ook het gebied tussen N34 en Eeserstraat natuurgebied wordt. De uitvoering en beheer ligt bij het Drents Landschap. Er is een goede afstemming met onze plannen.

Wij zien onze markering van het beekdal als een stukje bewustwording en beleving voor inwoners en toeristen van het historie van het gebied, maar ook van de huidige situatie. Het de enige plek waar vroeger in de Hondsrug een natuurlijke doorbraak van een beekje is ontstaan!

De kernwerkgroep  bestaat uit Jacob Woldendorp, Jan Top, Hans Zabel, Cor van Willigen en Hans Agterberg  Zij doen hun werk samen met  Bestuur Dorpsbelangen Borger en vrijwilligers die meehelpen!  Meer informatie: www.dorpsbelangenborger.nl of bij projectcoördinator Jan Top (0599-234830)

Sponsoren:  Hubo Blok Borger / Koops Autobedrijf Ees / Select Wonen Ten Veen Wonen Borger /Lekker Hip Borger /Grondverzetbedrijf Brouwer BV Ees / Eeserhof Brasserie Restaurant Hotel Ees  / Rabobank Het Drentse Land  /Fré Wolf 3D Enginering Werktuigbouw Ees / Het Drentse Landschap / Kern met Pit (Ned. Heide Maatschappij)  /Deuring Borger  / Ondernemersvereniging Borger / Prins Bernhard Cultuurfonds /  60 % van de kosten van € 111.700,00 wordt bekostigd met subsidie van LEADER POP 3 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Dat is € 67.000,00: 50 % komt van Europa, 25% van de provincie Drenthe en 25 % van de gemeenten in ZO Drenthe.

We kunnen nog geld gebruikten voor het project. Wie volgt?                                                     

HOE VER ZIJN WE?

  1. UITKIJKPLATEAU

Het uitkijkplateau, de wegmarking en het informatiebord zijn in de eerste fase gerealiseerd. Een mooie plek om te zitten en te kijken naar de stromende beek.

Het wandelpad van 350 meter lang loopt over de oude verbindingsweg tussen Borger en Ees vanaf het kanaal tot het bosje bij de Zwiendiek. Het pad is 1,50 meter breed. De bedding werd uitgegraven en voorzien van worteldoek, vulzand en gebroken puin. De bovenlaag wordt nog afgewerkt met grint.

Kort bij de Eeserbrug over kanaal Buinen Schoonoord is een opstapplek voor o.a. scholieren gemaakt van steenkorven met  keien.

De gedenkplek herinnert aan de bevrijding van Ees en Borger op 14 april 1945. Op deze plek is toen strijd geleverd. Een inwoner van Ees heeft toen genoemde datum in de zwerfkei gebeiteld.  Na omzwervingen  heeft de kei nu een mooie plek gekregen. Een stilte- en gedenkplek.

Op oude foto’s was het bruggetje over het Eeser Voorste Diep te zien. Voorheen, lagen er keien in de beek waarover je moest lopen om van Ees naar Borger te gaan. Wij hebben op die plek een nieuwe wandelbrug gerealiseerd.  Een mooi resultaat,  dat doet herinneren aan het verleden.

De zitplek onder gebint inmiddels opgebouwd. Het hout werd op maat gezaagd en pen gat verbindingen werden ter plekke gemaakt.  De tafel bestaat uit een platte stenen plaat gedragen door keien. Er komen nog zes zitkeien bij. Een mooie plek om als fietser of wandelaar in de schaduw van de bomen uit te rusten en te genieten van het gebied.

Op het gebied van Drents Landschap is een natuurspeelplek voor kinderen gerealiseerd. Met natuurlijke materialen kunnen zij daar spelen. En het is ook een mooi natuurgebied.

Aan de doodlopende weg naar de N34 zijn een vijftal parkeerplaatsen gepland. Er is begonnen met uitgraven en de keien zijn gelegd. De afwerking komt binnenkort. De Eeserstraat (tussen Borger en Ees)  is nu 60 km. Het plan is om de witte strepen te verwijderen, waardoor een ander wegbeeld ontstaat.

WAT GAAT ER NOG MEER GEBEUREN?

  •    In het beekdal gaan we een paal met nest plaatsen, waar hopelijk een ooievaar gaan zitten.
  •  Om het beekdal ook iets van uit de hoogte (plm 5 meter) te bekijken, wordt een uitkijkpunt gemaakt. Er ligt een plan dat samen met Arcadis en Kern met Pit van de Ned. Heide Mij. is gemaakt.  Een “ensemble” waarin het beekdal vanuit de hoogte, op maaiveld niveau en op waterniveau kan worden beleefd. Direct na de zomer worden de plannen met de betrokken organisaties besproken. In de (goedgekeurde Laeder) begroting is € 30.000,00 opgenomen. Prins Bernhard Cultuurfonds heeft € 4.000,00 toegekend.

  • We gaan samen met de Nieuw-Zeelandse kunstenaar Chris Booth een natuurkunstwerk in het gebied bij de beek realiseren. Dit gebeurt samen met inwoners. Kosten zijn plm. € 6.000,00

Voor bezoekers komt er een informatiepaneel over de historie en het heden (geografie, cultuur, infrastructuur, natuur, e.d.) van deze markante plek van het beekdal Eeser Voorste Diep door de Hondsrug.

VRIJWILLIGERS DIE MEE WILLEN HELPEN ZIJN VAN HARTE WELKOM